Gioithieu.com.vn

Giới Thiệu Các Thành Viên Của Nhóm, Tổ | Lớp 3 Bài 2 | Tuần 1 |Chân Trời Sáng Tạo | Em Vui Học
Tuần 1. Bài 2. Lắng nghe những ước mơ. Giới thiệu các thành viên của nhóm. Tổ. Trang 14 sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1. Bộ. Chân trời sáng tạGiới Thiệu Các Thành Viên Của Nhóm, Tổ | Lớp 3 Bài 2 | Tuần 1 |Chân Trời Sáng Tạo | Em Vui Học
Tuần 1. Bài 2. Lắng nghe những ước mơ. Giới thiệu các thành viên của nhóm. Tổ. Trang 14 sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1. Bộ. Chân trời sáng tạ

Giới Thiệu Các Thành Viên Của Nhóm, Tổ | Lớp 3 Bài 2 | Tuần 1 |Chân Trời Sáng Tạo | Em Vui Học

Tuần 1. Bài 2. Lắng nghe những ước mơ. Giới thiệu các thành viên của nhóm. Tổ. Trang 14 sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1. Bộ. Chân trời sáng tạo. Câu 1. Làm quen và tự giới thiệu với các bạn trong nhóm. Tổ học tập mới của em dựa vào gợi ý. Các em hãy giới thiệu về bản thân và các bạn theo những gợi ý sau. Tên của em. Ngày sinh của em. Môn học em thích. Sở thích của em ước mơ của. Em. Gợi ý. Bài làm tham khảo 1. Mình tên là Hồng. Mình sinh ngày 15 tháng 5 năm 2014. Tiếng Việt là môn học yêu thích của mình. Hàng ngày mình thường đọc sách và báo khi rảnh rỗi. Sau này khi lớn lên mình muốn trở thành giáo viên. Bài làm tham khảo hay. Mình tên là Tuấn. Mình thích nhất là môn toán vào thể dục. Ước mơ của mình là sẽ trở thành một nhà toán học trong tương lai. Câu 2 đặt tên nhóm. Tổ. Các em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm tổ để đặt tên cho nhóm.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *