Gioithieu.com.vn

Video Giới Thiệu Nhân Vật Yelan: U Khách Trong Mưa Mù – Genshin Impact
Muốn rời khỏi thành ư? Gần đây, ngoài thành không được yên bình cho lắm Nghe nói có một đám ác ôn, chuyên cướp bóc vào những ngày mưa Trời mưa xối xả sẽ át đi tiếng kêu cứuVideo Giới Thiệu Nhân Vật Yelan: U Khách Trong Mưa Mù – Genshin Impact
Muốn rời khỏi thành ư? Gần đây, ngoài thành không được yên bình cho lắm Nghe nói có một đám ác ôn, chuyên cướp bóc vào những ngày mưa Trời mưa xối xả sẽ át đi tiếng kêu cứu

Video Giới Thiệu Nhân Vật Yelan: U Khách Trong Mưa Mù – Genshin Impact

Muốn rời khỏi thành ư? Gần đây, ngoài thành không được yên bình cho lắm Nghe nói có một đám ác ôn, chuyên cướp bóc vào những ngày mưa Trời mưa xối xả sẽ át đi tiếng kêu cứu Và xoá sạch mọi dấu vết giằng co Nghe có vẻ rất hoàn hảo Haha, quý khách cũng to gan đấy chứ Dừng xe! Đem đồ có giá trị giao hết ra đây! Ahhh, cướp! Cứu, cứu!!! Cứu với! Đợi đã lâu rồi nhỉ? Vừa hay Ta cũng có chút mất kiên nhẫn rồi Bắt được rồi! Kẻ nào đó đã tiết lộ kế hoạch của ta cho các ngươi Và các người đã không thèm chạy trốn? Vậy hãy để ta lĩnh giáo một phen Tha mạng! Tôi đầu hàng tôi không dám nữa đâu! Ồ, giờ biết sợ rồi hả? Tiếc là ta đã hết kiên nhẫn rồi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *